Hướng dẫn xóa thông tin

Cửa hàng gần nhất

được xác nhận bởi itcctv

Hướng dẫn xóa thông tin

Dữ liệu người dùng có thể được xóa vĩnh viễn khi người dùng có yêu cầu đó.

Để thực hiện việc xóa vĩnh viễn, thực hiện các bước theo hướng dẫn sau:

 - email tới chúng tôi theo địa chỉ itcctvvn@gmail.com ghi rõ nội dung gồm: email, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu và yêu cầu muốn xóa vĩnh viễn

- chúng tôi sẽ liên lạc qua điện thoại xác nhận và thực hiện xóa vĩnh viễn nội dung của bạn

Trở thành viên của itcctv — Đăng ký
Cuộn